111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานบริการ(แม่บ้าน)

ตามรายละเอียดที่แนบไฟส์

อรนุช สมรภูมิ